จับไม้พะยูง สภ.เขาฉกรรจ์

 

แถลงข่าวจับไม้พะยูง-1
แถลงข่าวจับไม้พะยูง-1

1 พ.ย.56 14.00 น…..แถลงข่าวการจับไม้พะยูงที่ สภ.เขาฉกรรจ์

จับไม้พะยูง-ไทยรัฐ ออนไลน์-1
จับไม้พะยูง-ไทยรัฐ ออนไลน์-1

 

จับไม้พะยูง-ไทยรัฐ ออนไลน์-2
จับไม้พะยูง-ไทยรัฐ ออนไลน์-2

 

จับไม้พะยูง-ไทยรัฐ ออนไลน์-3
จับไม้พะยูง-ไทยรัฐ ออนไลน์-3

จับไม้พะยุง-1 จับไม้พะยุง-2 จับไม้พะยุง-3 จับไม้พะยุง-4

 

ใส่ความเห็น