เยี่ยมกองร้อยควบคุมฝูงชน….อีกครั้ง

ตรวจเยี่ยม คฝ.ร้อย 2 สระแก้ว
ตรวจเยี่ยม คฝ.ร้อย 2 สระแก้ว

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 22.00 น…..ตรวจเยี่ยมร้อย 2 คฝ.สระแก้ว ที่ทก.มัฆวาน ….แต่เดิมร้อย 2 จะได้เดินทางกลับในวันนี้ หลังจากที่มาปักหลักแล้ว 10 วัน….แต่แล้วก็ได้รับคำสั่งให้อยู่ต่อ….เห็นใจครับ แต่หน้าที่คือหน้าที่…หน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ก็เลยต้องมาเยี่ยม มาให้กำลังใจกันหน่อยครับ

ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยม
ร้อย 2
ร้อย 2
ปราศรัย
ปราศรัย
รับการเคารพ
รับการเคารพ
เยี่ยมร้อย 2
เยี่ยมร้อย 2

ใส่ความเห็น