เยี่ยมร้อย 1 คฝ.สระแก้ว

มอบค่าใช้จ่าย
มอบค่าใช้จ่าย

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 13.00 น…..สถานการณ์การเมืองกำลังยุ่งเหยิง สารพัดความเคลื่อนไหวของมวลชน มุ่งสู่หน่วยราชการ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็เป็นอีก 1 เป้าหมาย…คฝ.ร้อย 1 สระแก้ว ก็เลยได้รับคำสั่งให้เข้ามาดูแลรักษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีก 1 กองร้อย …เพื่อเป็นกำลังใจ วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมร้อย 1 คฝ. สระแก้ว ครับ

เยี่ยมที่พักร้อย 1
เยี่ยมที่พักร้อย 1
ดูที่พักร้อย 1
ดูที่พักร้อย 1
หารือผบ.ร้อย 1
หารือผบ.ร้อย 1
เยี่ยมผบ.ร้อย1
เยี่ยมผบ.ร้อย1

 

ใส่ความเห็น