ร่วมงานฝูงบิน 206 วัฒนานคร

 

ร่วมงานกองบิน-4วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 07.30 น….ร่วมงานวันรำลึกวีรชน 8 ธ.ค.84 ณ ฝูงบิน 206 วั​ฒนานคร ….ร่วมพิธีทำบุญ และวางพวงมาลารำลึกวีรชน….อนุสาวรีย์วีรชน เกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ของฝูงบิน 206 วัฒนานคร

ร่วมงานกองบิน ร่วมงานกองบิน-3 ร่วมงานกองบิน-2

ใส่ความเห็น