บำรุงขวัญร้อยคฝ.สระแก้ว

เยี่ยมคฝ.ร้อย 2 สระแก้ว
เยี่ยมคฝ.ร้อย 2 สระแก้ว

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 14.30 น……ใครบางคนบอกว่า “ขวัญเป็นอำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตน”….ในฐานะเป็น “ผู้การสระแก้ว” จึงเป็นหน้าที่ของผมที่ทุกครั้งพี่น้องตำรวจสระแก้วของผม เข้ามาทำงานในกรุงเทพ ผมจำเป็นต้องเข้ามาเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อ “สร้างพลังขวัญ” ให้กับพี่น้องของผม ให้ทรงพลัง และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่าง “ยอดเยี่ยมที่สุด”

เยี่ยมคฝ.ร้อย 2 สระแก้ว
เยี่ยมคฝ.ร้อย 2 สระแก้ว

วันนี้ก็เช่นกัน คฝ.ร้อย 2 ของผม มาประจำอยู่ทีี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีท่านรองผบก. พ.ต.อ.มานิต ไตรภพ ท่่านผู้กำกับ กองกำกับสืบสวน พ.ต.อ.เจนเชิง ประทุมสุวรรณ พร้อมด้วย ผบ.ร้อยคนเก่ง พ.ต.ท.ประเสริฐ ศรีพันนา เป็นผู้ควบคุมกำลัง ….วันนี้ผมมาพร้อมกับรองเท้่ากีฬา และกางเกงกีฬา ที่เป็นรูปลักษณ์เดียวกันมาแจกให้กับพี่น้องของผม เพื่อให้เกิดความ “เป็นหนึ่ง” ของกองกำลังคฝ.ร้อย 2 ของพี่น้องสระแก้วของผม และที่สำคัญ ผมคิดว่า “ภาพลักษณ์” ที่ดี ที่เป็นแบบแผนเดียวกัน เป็นปัจจัยหนึ่งของการแสดงความเป็น”มืออาชีพ” ตามแนวคิดของท่านผู้นำคนเก่งของเรา พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว…ดังนั้นทุกสิ่งที่พวกเราร่วมกันทำในวันนี้ เข้าใกล้ความเป็น “มืออาชีพ” อย่างแท้จริงเข้าไปทุกทีแล้วครับ….พี่น้องตำรวจสระแก้วของผม พี่น้องกองร้อยควบคุมฝูงชนทุกกองร้อย….พวกคุณ “ยอดเยี่ยม” จริง ๆ ครับ

 

มอบรองเท้ากีฬา
มอบรองเท้ากีฬา
มอบกางเกงกีฬา
มอบกางเกงกีฬา
มอบรองเท้ากีฬา
มอบรองเท้ากีฬา

 

ผู้กำกับสภ.ท่าอากาศยานมาเยี่ยม
พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต ผู้กำกับสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อนรักของผม มาเยี่ยมคฝ.สระแก้วครับ
ตรวจดูสภาพที่พัก
ตรวจดูสภาพที่พัก
ตรวจดูสภาพที่พัก
ตรวจดูสภาพที่พัก
ตรวจดูสภาพที่พัก
ตรวจดูสภาพที่พัก
ลองรองเท้าใหม่
รองเท้าใหม่คมสันบาร์เบอร์..ร้านตัดผมประจำร้อยคฝ.สระแก้วคมสันบาร์เบอร์..ร้านตัดผมประจำร้อยคฝ.สระแก้ว
คมสันบาร์เบอร์..ร้านตัดผมประจำร้อยคฝ.สระแก้ว
คมสันบาร์เบอร์..ร้านตัดผมประจำร้อยคฝ.สระแก้ว

ใส่ความเห็น