วันเสาร์ 4 งาน 4 ชุด

พิธีสมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอวัฒนานคร
พิธีสมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอวัฒนานคร

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557…วันกองทัพไทย …07.30 น. เริ่มต้นของวันด้วยการเข้าร่วมพิธี สมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอวัฒนานคร จากนั้น 09.00 น. กลับมาที่ บก. ทำพิธีส่ง คฝ.ร้อย 2 ไปสับเปลี่ยนกำลัง กับร้อย 1 ที่ ตร.

พิธีสมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอวัฒนานคร
พิธีสมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอวัฒนานคร
พิธีสมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอวัฒนานคร
พิธีสมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอวัฒนานคร
พิธีสมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอวัฒนานคร
พิธีสมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอวัฒนานคร
พิธีสมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอวัฒนานคร
พิธีสมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอวัฒนานคร
ส่งคฝ.ร้อย2 เข้ากทม.
ส่งคฝ.ร้อย2 เข้ากทม.
ส่งคฝ.ร้อย2 เข้ากทม.
ส่งคฝ.ร้อย2 เข้ากทม.
ป้ายหน่วยงานใหม่ตำรวจสระแก้ว
ป้ายหน่วยงานใหม่ตำรวจสระแก้ว
ป้ายหน่วยงานใหม่ตำรวจสระแก้ว
ป้ายหน่วยงานใหม่ตำรวจสระแก้ว

ยังไม่ทันได้พัก 14.00 น. …เปลี่ยนชุดเป็นชุด กากีคอแบะ ติดเหรียญตรา ไปร่วมงานสวนสนาม ของหน่วยทหารในจังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันกองทัพไทย ณ ลานสยามมินทร์ อ.อรัญประเทศ

ร่วมพิธีสวนสนามวันกองทัพไทย
ร่วมพิธีสวนสนามวันกองทัพไทย
ร่วมพิธีสวนสนามวันกองทัพไทย
ร่วมพิธีสวนสนามวันกองทัพไทย
ร่วมพิธีสวนสนามวันกองทัพไทย
ร่วมพิธีสวนสนามวันกองทัพไทย
ร่วมแสดงความยินดีวันกองทัพไทย
ร่วมแสดงความยินดีวันกองทัพไทยกับผู้บังคับการ จทบ.สระแก้ว
ร่วมแสดงความยินดีวันกองทัพไทย
ร่วมแสดงความยินดีวันกองทัพไทยกับผู้บังคับการ จทบ.สระแก้ว

19.00 น. เปลี่ยนเป็นชุด “ผ้าไทย” ร่วมงานสมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ภาคกลางคืน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอวัฒนานคร….เสร็จภารกิจ สามทุ่มเศษ….หมดแรงครับพี่น้องงงงง

สมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคกลางคืน
สมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคกลางคืน
สมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคกลางคืน
สมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคกลางคืน
สมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคกลางคืน
สมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคกลางคืน

สมโภช วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคกลางคืน

 

ใส่ความเห็น