มงคลชีวิต…วันเกิด

สมเด็จพระเทพ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557….วันที่ผมอายุครบ 48 ปีครับ ไม่ได้หยุดไปไหน ไม่ได้มีงานเลี้ยง แต่ปรากฏสิ่งเป็นมงคลกับชีวิตในวันเกิดครับ….สมเด็จพระเทพรัตน ฯ เสด็จจังหวัดสระแก้ว ทรงตรวจการฝึกของนักเรียนนายร้อย จปร.ชั้นปีที่ 2 ที่ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร ครับ และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ผมมีโอกาสเข้าเฝ้า ถวายรายงาน และชื่นชมในพระบารมีของพระองค์ท่านครับ….นับเป็นการเริ่มต้นวันเกิดครบ 48 ปี ที่เป็นมงคลชีวิตสูงสุดครับ

DSC_0163

DSC_0266 DSC02790 DSC_0174 DSC_0353 DSC_0363 DSC_0353 DSC_0191 DSC_0361 DSC_0163

DSC_0330

ใส่ความเห็น