วันประชุม

DSCN2182

 

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 13.30 น. …ผมประชุมทางไกล (Video Conference) กับหัวหน้าโรงพัก 16 แห่ง วันนี้เรื่องสั่งการใหญ่ ๆก็มีเรื่อง 1. กำชับเรื่องการลงข้อมูลในระบบตรวจสอบของจเรตำรวจ ที่เรียกว่า e-inspector ซึ่งในอนาคตอีกไม่นาน น่าจะมีบทบาทในการประเมินการทำงานของตำรวจอย่างมาก 2. กำชับเรื่องการเข้าเวรอำนวยการ ด้วยไปตรวจมาหลายสภ. เวรอำนวยการยังไม่รู้จักบทบาทหน้าที่  3.เรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศ บนสภ. ซึ่งหลายสภ.ใช้ภาษาต่างประเทศด้วยการอาศัยล่ามที่ชื่อ ” Google” ทำให้ความหมายผิดพลาด มั่วซั่วไปหมด ซึ่งได้สั่งการให้ปรับปรุง และผมจะได้แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการใช้ภาษา เอาไว้ให้คำปรึกษากับทุกสภ. ได้สอบถามกันได้ 24 ชั่วโมงครับ 4.เรื่องการรายงานเหตุ และการปฏิบัติการข่าวสารกับเหตุที่เกิดทางสื่อมวลชน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ค่อยดำเนินการกันอย่างถูกต้อง 5. เรื่องการไปดูงาน การทำ CD  (Copy and Develop) ในหน่วยงานที่เชื่อถือได้ และเป็นต้นแบบ เพื่อให้เกิด มุมมองใหม่ในการพัฒนาครับ

DSCN2183

ใส่ความเห็น