17 กรกฎาคม 2557

20140717-134446-49486736.jpg

10.00 น. พร้อม วังน้ำเย็น 1 , ผบ.จทบ.ส.ก. , หัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ , ข้าราชการตำรวจ – ทหาร ,และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีการส่งมอบโครงการขุดลอกคลองพระสทึง และคลองสาขา และร่วมกิจกรรมคืนความสุขสร้างรอยยิ้มเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดย พล.ท.ศุภชัย ภิรมย์ภักดี รอง ผบ.นทพ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น ฯ

20140717-135135-49895881.jpg

20140717-135135-49895738.jpg

14.00 น.
ร่วมกับ ผบ.จทบ.ส.ก. , รอง ผวจ.สระแก้ว , หน.สภ.ฯ , หน.ส่วนราชการ ,และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการปฏิบัติงาน และให้แนวทางการปฏิบัติ ในระยะที่ 2 ตามนโยบาย ของ คสช. ณ ห้องประชุมสโมสรนายทหารค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศฯ

20140717-155416-57256686.jpg

ใส่ความเห็น