30 กรกฎาคม 2557

20140730-222536-80736862.jpg
เวลา 10.00 น.
เลขาฯสมช. และคณะ , รอง ผวจ.สระแก้ว , รอง ผบ.กกล.บูรพา , จทบ.ส.ก. , ทพ. ,และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมฟังบรรยายสรุป หารือ และตอบปัญหา เรื่อง ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ , ปัญหาหลักเขต 43 , ปัญหาจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่บ้านหนองเอี่ยน จาก กกล.บูรพา ณ ห้องประขุม กกล.บูรพา
20140730-222632-80792051.jpg
เวลา 13.45 น.
เลขาฯสมช. และคณะ , รอง ผวจ.สระแก้ว , รอง ผบ.กกล.บูรพา , จทบ.ส.ก. , ทพ. , ศุลกากร ,และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

20140730-222756-80876766.jpg

20140730-222756-80876910.jpg
เวลา 14.30 น.
เลขาฯสมช. และคณะ , รอง ผวจ.สระแก้ว , รอง ผบ.กกล.บูรพา , จทบ.ส.ก. , ทพ. , ศุลกากร ,และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบพื้นที่จุดผ่านแดนถาวร บ้านคลองลึก ,และ จุด one stop service พื้นที่ บ.คลองลึก อ.อรัญประเทศ ฯ

20140730-222934-80974818.jpg
วันนี้ (30 ก.ค.57) เวลา 16.30 น.
พร้อม สระแก้ว 5 ,และจนท.มูลนิธิศุภนิมิตร จว.สระแก้วร่วมประชุมวางแนวทางการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ภ.จว.สระแก้ว

20140730-223032-81032931.jpg

ใส่ความเห็น