5 สิงหาคม 2557

20140805-205937-75577473.jpg
เวลา 08.30 น.
พร้อมสระแก้ว 3 , สระแก้ว 7 , รรท.ผกก.กก.สส.ฯ , ฝอ.ภ.จว.ฯ ,และ เวร ศปก.191 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) กับ ศปก.ภ.2 ประจำวัน เพื่อติดตาม กำชับ สั่งการ นโยบายที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สระแก้ว

20140805-210140-75700455.jpg
เวลา 11.00 น.
พร้อม สระแก้ว 5 , รอง ผวจ.สระแก้ว , ข้าราชการพลเรือน , ตำรวจ , ทหาร ,และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

20140805-210223-75743168.jpg
เวลา 17.00 น.
พร้อมเพื่อน นรต.41 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ต.พิจิตต์ อิ่มสงวน บิดา พ.ต.อ.จิตต์พิสุทธิ์ (ตู้) อิ่มสงวน เพื่อนรัก นรต.41 ณ เมรุ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

20140805-210648-76008204.jpg

20140805-210648-76008356.jpg

ใส่ความเห็น