18 สิงหาคม 2557

IMG_1616.JPG
09.00-15.00 น.
เป็นวิทยากร บรรยายแก่ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ-รองผู้บังคับการ ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
IMG_1619.JPG

IMG_1618.JPG

IMG_1620.JPG

IMG_1621.JPG

ใส่ความเห็น