2 พฤศจิกายน 2557… วันทำบุญ

2nov-3

2 พฤศจิกายน 2557…. 12.00 น. ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหันทราย อ.อรัญประเทศ , 14.00 น. ถวายผ้าพระกฐิน ณวั ดบ้านเนินขามเขาวงค์ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว , 15.00 น. ร่วมงานทำบุญ หล่อพระพุทธชยันตี ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธชยันตี ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

2nov-5 2nov-4 2nov-2 2nov-1

ใส่ความเห็น