31 ตุลาคม 2557…กฐินพระราชทาน

31oct-5

 

31 ตุลาคม 2557 14.00 น….กฐินพระราชทาน ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

31oct-7 31oct-6

ใส่ความเห็น