20 พฤศจิกายน 2557

14.00 น. ประชุมหารือ จัดงานระดมทุนสร้างโรงพยาบาล ศชต. ณ ห้องประชุม 2 ตร. มีผบ.ตร.เป็นประธาน

ใส่ความเห็น