ว่าด้วยความสำเร็จ

ความสำเร็จ…เมื่อมองจากทางไกล มีชื่อว่า”ความฝัน”

เมื่อเดินเข้าไปใกล้ เปลี่ยนชื่อเป็น “เป้าหมาย”

เมื่ออยู่ในมือ มีชื่อว่า “ความสุข”

               -นิรนาม-

ใส่ความเห็น