สถานการณ์ยาเสพติดด้านชายแดน สปป.ลาว

เส้นทางลักลอบขนยา ของขบวนการ”เสี่ยลัน”

เจาะชายแดนต้นทางยาเสพติด

เส้นทางยาเสพติดภาคอีสาน

เส้นทางขบวนการ “เสี่ยลัน”

รู้จักกับ บช.ปส.

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด from Pol.Maj.Gen.Yingyos Thepjumnong PhD

ใส่ความเห็น