Home

สวัสดี ชาวโลก…น่าจะสัก 10 ปีมาแล้ว ที่ผม “ลุงแรก” ได้สร้าง Blog นี้ขึ้นมา โดยปราศจาก หน้า “Home”

มาวันนี้ 23 มีนาคม 2566 ผ่านวันเกิด อายุ 57 ขวบมาได้ 3 วัน (20 มีนาคม 2566) น่าตกใจมาก ผ่านวันเวลามาจนอายุ ใกล้เลข 6 เคยคิดว่าคนอายุป่านนี้แล้ว คงแก่มาก รอปลดเกษียณ รอเลี้ยงหลาน และสุดท้าย…รอความตาย

แน่นอน เมื่อความแก่มาเยือน ความเจ็บป่วยมาเยือน สุดท้ายก็คงต้องทำใจที่ต้องยอมรับว่า “ความตาย” คงต้องมาเยือนในอีกไม่ช้า

การเตรียมตัวรับความตาย ก็คงเป็นอีกหนึ่งหัวข้อ ของคนในวัยนี้ อย่างน้อย การฝากเรื่องราวเป็นบันทึกเล็ก ๆ สำหรับลูกหลาน ว่าฉันที่ต้องจากพวกเธอไปแล้วเป็นใคร มีความรู้สึกนึกคิดยังไง เผื่อบางทีเรื่องราวของฉันอาจจะเป็นประโยชน์ กับผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกอยู่บ้าง….ก็เท่านั้น