การปฏิบัติการข่าวสารสำหรับตำรวจภูธรภาค 4

9 ส.ค.61 ผมได้รับการชักชวนมาคุยกับพี่น้องตำรวจภูธรภาค 4 ณ ที่ทำการ ตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น มีพี่น้องที่ทำหน้าที่ ไอโอ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ซึ่งอันที่จริง ก็เป็นศัพท์เทคนนิคของตำรวจที่ยังค่อนข้างสับสนในแง่ความหมาย และแนวทางปฏิบัติอยู่ 555) มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กัน โดยเดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 ทั้ง 12 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ ณ พื่นที่ส่วนกลาง ของตำรวจภูธร ภาค 4 รวม ๆ แล้วเกือบ 300 คน
ยังไงผมก็ขออนุญาตออกตัวซะก่อนนะครับว่า หัวข้อนี้แม้เป็นเรื่องวิชาการทางการทหารที่มีใช้กันมานานแล้วก็ตาม แต่ในบริบทความเป็นตำรวจ นับว่ายังใหม่อยู่มาก เพราะเป้าหมายในวิชาชีพมีความแตกต่างกัน ดังนั้นเป้าหมายความสำเร็จคือการพัฒนาองค์ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน โดยผมทำหน้าที่เพียงแนะนำแนวความคิดเบื้องต้น หลังจากนั้น การทดลองปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน ก็จะเป็นการร่วมการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านนี้สำหรับกิจการตำรวจไปด้วยกัน
สไลด์ที่นำมาแชร์ไว้นี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่ใช้ประกอบคำบรรยาย อาจมีเนื้อหาไม่ครบถ้วน 100 % แต่ก็ครอบคลุมไปมากกว่า 90 % แล้วผมก็อยากจะขอเน้นนะครับ ว่านี่เป้นเพียงข้อแนะนำแนวทางปฏิบ้ติ ซึ่งไม่ควรอย่างยิ่ง ในการนำไปอ้างอิงต่อทางวิชาการ ซึ่งผมจะ….ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น….555
รักนะ จุ๊บ ๆ

ใส่ความเห็น